Skolan i Skebo
https://sites.google.com/site/skebobruksmuseum/aktuellt/skolan-i-skebo/Skeboskola_large.jpg

Folkskolan fyller 175 år - Skebo har haft skola i 287 år

Årets lilla utställning handlar om skolan. Bilden bredvid är från ca 1910 med Fröken Eriksson som lärare. Lärarbostaden syns i bakgrunden och finns kvar än idag på Skolgatan (numera Brobyvägen)

Klicka på bilden för större format.