Vagnslider
https://sites.google.com/site/skebobruksmuseum/aktuellt/vagns/vagnsl.png?attredirects=0

2018 beviljade Norrtälje kommun ett platsutvecklingsbidrag för uppförandet av ett "vagnslider" på museitomten för Skebo bruks gamla brandvagn som sedan museets renovering varit förvarad i Gjuteriets källare pga av platsbrist i museet.

Vi har sedan dess gjort skisser och ritningar för ett bygglov som blev godkänt i mitten av maj i år.  Under säsongsinvigningen 15 juni 2019 tas de första spadtagen inför uppförandet. Här kan du se skisserna.

Det blir ett spännande bygge i äldre teknik med tidstypisk stengrund och ramverkskonstruktion och alla intresserade är varmt välkomna att delta i arbetet. Kontakta gärna museet direkt eller via mail.