Ett av Upplands äldsta järnbruk
En hytta för järntillverkning omtalas redan 1444. Detta är det äldsta säkra belägget på medeltida bruksrörelse i Uppland. 1622 anlades en stångjärnshammare. På 1680-talet kom vallonerna till Skebo med sin tillverkningsteknik och därmed blev bruket ett vallonbruk. 1686 flyttades masugnen till Edsbro, medan smidet stannade kvar i Skebo. Ett ståltrådsdrageri anlades 1765, ett valsverk 1815. Skebo var under 1800-talet Roslagens största arbetsplats med flera hundra anställda. Bruket gick i konkurs 1924. Från bruksrörelsens tid återstår bl.a. bruksgatan med flerfamiljshus, herrgården från 1770, magasin, orangeri och ytterligare många byggnader.

Skebobruks museum beskriver denna spännande och betydelsefulla historia i sin basutställning. I det årliga  temautställningen ges dessutom fördjupningar i speciella ämnen med anknytning till Skebobruk och dess historia.