Skebobruks museum i Norrtälje kommun berättar om en tid som för länge sedan är förbi och om ett gammalt samhälle som få känner till. Men vi påminns om att Skebo Bruk i sitt S hade ett av Sveriges, för att inte säga världens första varumärken som garanterade stångjärnets kvalitet. Då hittar vi snart fler spännande särdrag.

  •  Långsiktighet
  •  Ansvarsfördelning
  •  Trogna kunder
  •   Kvinnans roll viktig
  •   Respekt
  •   Kulturintresse