Invigning av Bruksklockan samt utställning om Skede plåtvalsverk

17 juli kl 12