OM MUSEET

Skebobruks museum i Norrtälje kommun berättar om en tid som för länge sedan är förbi och om ett gammalt samhälle som få känner till. Men vi påminns om att Skebo Bruk i sitt S hade ett av Sveriges, för att inte säga världens första varumärken som garanterade stångjärnets kvalitet. Då hittar vi snart fler spännande särdrag.

  • Långsiktighet

  • Ansvarsfördelning

  • Trogna kunder

  • Kvinnans roll viktig

  • Respekt

  • Kulturintresse

Ett av Upplands äldsta järnbruk

En hytta för järntillverkning omtalas redan 1444. Detta är det äldsta säkra belägget på medeltida bruksrörelse i Uppland. 1622 anlades en stångjärnshammare. På 1680-talet kom vallonerna till Skebo med sin tillverkningsteknik och därmed blev bruket ett vallonbruk. 1686 flyttades masugnen till Edsbro, medan smidet stannade kvar i Skebo. Ett ståltrådsdrageri anlades 1765, ett valsverk 1815. Skebo var under 1800-talet Roslagens största arbetsplats med flera hundra anställda. Bruket gick i konkurs 1924. Från bruksrörelsens tid återstår bl.a. bruksgatan med flerfamiljshus, herrgården från 1770, magasin, orangeri och ytterligare många byggnader.

Skebobruks museum beskriver denna spännande och betydelsefulla historia i sin basutställning. I det årliga temautställningen ges dessutom fördjupningar i speciella ämnen med anknytning till Skebobruk och dess historia.