Museets historia

Historien börjar på 1960-talet när de tre gamla Skeboprofilerna Nils Elthammar, Gustaf Wass och Evert Samuelsson tog initiativ till att göra om det gamla “spruthuset” (= brandstationen) till ett museum, som invigdes 1972. De vädjade till ortsbefolkningen att skänka bruksföremål och fotografier från brukets verksamhetstid. Det formella ägarskapet hade av kommunen lagts på Häverö-Edebo Hembygdsförening, som inte hade resurser att driva verksamheten vidare eller underhålla byggnaden när de ursprungliga entusiasterna hade gått bort.

Mot slutet av 1990-talet var förfallet ganska långt gånget. Frågan var väl närmast om det över huvudtaget var praktiskt och ekonomiskt möjligt att rädda museet. Det var då som Olle Ringenson, också han en entusiast, grep in. Han lyckades mobilisera en imponerande skara ortsbor att först renovera byggnaden och sedan ordna den utställning, som vi kan se på museet idag.

Museet återinvigdes efter renoveringen i juni 2001 av förre finansministern Kjell-Olov Feldt.