Vagnslider

2018 beviljade Norrtälje kommun ett platsutvecklingsbidrag för uppförandet av ett "vagnslider" på museitomten för Skebo bruks gamla brandvagn som sedan museets renovering varit förvarad i Gjuteriets källare pga av platsbrist i museet.

Vi har sedan dess gjort skisser och ritningar för ett bygglov som blev godkänt i mitten av maj i år. Det blev ett spännande bygge i äldre teknik med tidstypisk stengrund och ramverkskonstruktion .

Här nedan kan du se filmer från invigningen och flytten av sprutvagnen till museet.