Foto insamling

Museet söker fler bilder till samlingarna

Skebobruks museiförening har startat ett digialiseringsprojekt. Syftet med projektet är att digitalt katalogisera hela Skebobruks museums fotografiska samling. I detta arbete ingår förutom inskanning, digital renovering och katalogisering också att samla historisk information från den besökande allmänheten om innehållet i materialet, samt att kunna presentera detta på ett lättillgängligt sätt.

Du som har bilder och kan tänka dig att låna ut dem för inskanning eller skänka dem till museet uppmanar vi att höra dig direkt till museet eller skicka ett meddelande till skebobruks.museum@gmail.com