Bruksturen

Bruksturen är en ny, spännande och aktiverande utställning vid Skebobruks museum. Det handlar om visning av historiskt intressanta platser i Skebo som vuxit igen och kanske fallit i glömska. I en film visas också en modell av det svunna Skebobruk som en gång var Roslagens största arbetsplats. Vi har ställt oss frågor av typ: Var låg hamnen? Var låg lokstallet? Var exakt låg Hammarsmedjan? osv. 10 historiska platser har kartlagts och märkts ut.

Projektet syftar även till att involvera dagens bruksbor i jubileumsprojektet ”2024”. Läs mer om projektet här