Knut Sandberg

Skebobruks Museiförening ger 2018 en minnesutställning om folkskolläraren Knut Sandberg. Han bodde och verkade i Skebobruk med omnejd under åren 1907-1956, och hans gärning var månfacetterad, imponerande och betydelsefull för byn, dess invånare, men även långt ut i det övriga svenska samhället.

Utställningen visas i Skebobruks museum. Den hänger dessutom nära samman med Knuts berättelse på band från sina vandringar år 1907 genom det Schebo Bruk vars minne han kom att vörda och värna. Denna vandring, som visar väsentliga delar av det dåtida järnbruket, kan följas på webben. Du kan också följa i Knuts fotspår på ort och ställe, och ta del av bild och text på skyltar längs promenaden. Bäst är att kombinera de bägge.

Utställningen avslutades i juli 2019, men en kopia av utställningen finner du här