Årets arbetslivs museum 2010

Bland elva nominerade museer över hela Sverige har Skebobruks museum erövrat titeln Årets Arbetslivsmuseum 2010.

Priset, som består av en emaljskylt och 20.000 kronor, utdelades för allra första gången till vårt museum 2010.

Motivering:

"För att ett museum skall vara framgångsrikt måste man släppa in människor och göra dem delaktiga. Museiföreningen söker sig därför ut ur museet och arbetar för att göra det omgivande samhället delaktigt. Detta har lett till att museet har en god förankring i bygden och man har de senaste åren genomfört spännande pedagogiska satsningar som imponerar. Inte minst den Skrotskulptur-tävling där alla grundskoleelever i Norrtälje kommun bjöds in att skapa på temat min hembygds historia och det planerade undervisningsmaterialet i ekonomisk historia.

Skebobruks museum visar exempel på ett gott museihantverk. Föreningens styrelse har en god blandning av män och kvinnor och föreningen arbetar aktivt för att även kvinnors arbete skall synliggöras. En prioriterad fråga i museiföreningens arbete är att museet skall vara tillgängligt för all och där har man lyckats bra.

I sitt arbete visar man prov på kreativitet och gott kunskapsbevarande. Man använder alla nutidens tekniker för att berätta om brukets historia. Men föreningens medlemmar är också medvetna om att det egna arbetet är en del av Skebobruks historia. ”Till museets uppgifter hör också att följa den historia som skapas idag och i morgon”. Ur filmen Så var det i Skebo. De gamla husen berättar sin historia.

För att ordna trygg förvaring för arkivmaterial har man under de senaste åren byggt nytt hus med arkiv, modern handikapptoalett, pentry, städskrubb, en dataarbetsplats, värme och anslutning till det kommunala VA-nätet.

”Skebobruks museum har skapat en kulturell turistattraktion av stort värde för orten och dess omgivning. För drygt tio år sedan samlades ideella krafter i Skebobruk för ett rädda det förfallna museet och ge det nytt liv” Ur nomineringsbrev. Nu tilldelas Skebobruks museum som första museum någonsin priset som Årets Arbetslivsmuseum 2010