Skebobruks Museiförening

Huvudman för Skebobruks museum är den ideella föreningen Skebobruks Museiförening. Museet drivs på ideell basis.

Föreningens ändamål

Skebobruks Museiförening är en ideell förening med ändamålet att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktbildning utifrån historiken kring det tidigare järnbruket i Skebobruk samt bygdens utveckling i stort.

Museiföreningen äger och förvaltar museifastigheten Skebo 1:148 i Skebobruk och och dess samlingar.

Museiföreningens verksamhet finansieras genom bidrag, insamlingar, inträde och  medlemsavgifter, vilket skapar förutsättningar för drift, underhåll, kunskapsuppbyggnad samt en tilltalande exponering av både de digitala och fysiska samlingarna. Föreningen har som uppgift att göra museets samlingar och brukets sevärdheter tillgängliga för allmänheten, samt att samarbeta med andra muséer och föreningar i detta syfte.

Antal medlemmar: ca 200 

Ordförande: Lars Östman

mail: skebobruks.museum@gmail.com 

Medlemsavgift: 150 kr 

Bankgironummer: 613-9885

Swish: 123 106 9426.